Informatie over aankomst en verblijf van Sinterklaas en Zwarte Piet in Sas van Gent
Home » Nieuws

Nieuws

9-11-2017

Sint moet uitwijken

Als gevolg van de consternatie rond De Statie moeten Sinterklaas en de Zwarte Pieten uitwijken naar een andere locatie.

Aanvankelijk had de Stichting Sint Nicolaas_comité Sas van Gent, na de rijtoer door Sas van Gent, het onthaal van Sinterklaas in MFC De Statie bedacht, voor aanwezigheid bij de kindervoorstelling.

Vanwege de technische bouwkundige problemen bij De Statie kan dit dus niet daar.

Sint kreeg een brief waarin staat dat hij en Piet bij De Statie niet meer het dak op mogen, zolang het bouwkundig onderzoek nog gaande is.

Gelukkig heeft het comité een andere zaal kunnen vinden waar de kindervoorstelling kan worden gehouden.

Sint en zijn Pieten zullen dan weer in een vertrouwde omgeving terechtkomen. Het oude vertrouwde Cultureel Centrum De Speye. Lekker knus bij elkaar kunnen de kinderen dan genieten van Sinterklaas en de capriolen van de Pieten.

Dus, na een verkorte rijtoer: de kindervoorstelling in De Speye.

Wij denken dat De Sint het best wel leuk zal vinden om weer eens even in De Speye te verblijven.

En de Pieten? Die weten als geen ander daar nog steeds de weg.

 

Dus, peuters, kinderen van groep 1,2,3,4,5 en 6: van harte welkom bij de kindervoorstelling in De Speye.

Natuurlijk zijn ook de kinderen van buiten Sas van Gent (België/Nederland en andere landen) uitgenodigd om te komen kijken en mee te doen.

 

9-11-2017

Rijtoer Sinterklaas gewijzigd.

In verband met de tijdelijke sluiting van MFC De Statie is de rijtoer van de Sint en zijn Pieten alsvolgt.

Vanaf de Prinsenkade/Museumhaven, via de Oostkade naar het voormalig gemeentehuis. Van hieraf Westkade, Gentsestraat, Zuidstraat, Markt, Zusterstraat, Wilhelminalaan, kindervoorstelling in De Speye. Na de kindervoorstelling begeeft de Sint zich per auto naar Zorg- en verpleeghuis De Redoute.

 

9-11-2017

Muzikale begeleiding van Sint en Pieten door Harmonie

Sint zal op zijn rijtoer door Sas van Gent door de Harmonie De Vereenigde Vrienden muzikaal worden begeleid.

De Showband, of liever de Strietband, heeft aangegeven naar Middelburg te zullen gaan om daar Sinterklaas muzikaal in te halen.

Jammer natuurlijk, want al jarenlang zijn zij bij de intocht van Sas van Gent van de partij.

Het bracht de Stichting in redelijke problemen, want een intocht zonder muziek is ook maar niks. Verschillende alternatieven werden bedacht zoals o.a. een geluidswagen voor de stoet te laten rijden.

De redding kwam toen de Harmonie De Vereenigde Vrienden aangaf bereid te zijn om mee te doen.

 

9-11-2017

Programma Sint Nicolaasintocht

 

14.00 uur             aankomst bij de Museumhaven/Prinsenkade

+14.45 uur          ontvangst op het balkon van het voormalig gemeentehuis aan de Westkade

+15.15 uur          kindervoorstelling in De Speye (tot 16.15 uur)

+16.45 uur          Sinterklaasintocht Zorg- en Verpleeginstelling De Redoute

 

 

Uit BNDeStem 21-11-2016 

-o-o-o-o-

 

foto PZC 23-11-2015

 

 

3-12-2015

Sinterklaas bezocht voor het eerst de Basisschool De Statie.

Op maandag 30 november en dinsdag 1 december 2015 bezocht Sinterklaas, vergezeld van zijn Zwarte Pieten de Basisschool De Statie.

Dit voor de eerste keer, want bezocht hij voorgaande jaren twee basisscholen, door de samenvoeging van De RK basisschool De Sasse Vaart en de Openbare basisschool Prins Frederik Hendrik, is er in Sas van Gent maar één basisschool meer; Basisschool De Statie geheten.

Dit was voor de Sint natuurlijk wel even wennen, hoewel hij het er niet minder druk door kreeg. Hij had er evengoed, net als voorgaande jaren, twee dagen voor nodig om elke groep te bezoeken.

Wat hij wel jammer vindt, is, dat het aantal scholen in Sas van Gent, zo drastisch is verminderd. Sinterklaas memoreerde, dat hij in het nog niet zoverre verleden toch zo negen scholen heeft zien verdwijnen.

Door fusie, opheffing en verplaatsing, verdwenen: bs Sint Jozef in de Zandstraat, Jongensschool Sint Anthonius, Meisjesschool Sint Michaël, kleuterschool Hanneke en Janneke, Kleuterschool Marie-José, Kleuterschool 't Valckenest, bs De Vlackeburcht, bs 't Zand in de Zandstraat, bs De Esdoornveste, Openbare basisschool Prins Frederik Hendrik, RK Basisschool De Sasse Vaart.

Het basisonderwijs, zo ziet hij, ondergaat een enorme verandering. Het zal er, denkt hij, ervan komen dat in de nog niet eens zo verre toekomst, kinderen vanaf 0 jaar bij één educatieve organisatie zullen worden ondergebracht. Hij hoopt dat het hem ook dan nog veel werk zal opleveren.

 

Het bezoek van Sint en de Pieten aan BS De Statie is heel plezierig verlopen.

Hij werd door een grote kindermenigte op het schoolplein ontvangen, afgeleverd door de politie.

Wat was gebeurd:

Sint was al twee weken een Zwarte Piet kwijt en had bij de politie aangifte gedaan van vermissing. Een zoekactie werd op touw gezet.

Met loeiende sirenes aangekomen, werd Sint door de kinderen geïnformeerd over het feit dat zij al enkele dagen een Piet hebben zien rondlopen en uiteindelijk hem slapende in het speel/gymlokaal hadden aangetroffen. De politie ging direct op onderzoek uit en vonden inderdaad Piet snurkend in de gymzaal aan.

Gelukkig maar, want wat had Sint nu zonder Piet moeten beginnen.

Na de Politie te hebben bedankt voor hun voortreffelijke speurwerk, kon Sint mét zijn schoolpieten bs De Statie binnentreden.

Het werden twee plezierige dagen, waarop de kinderen zich in alle opzichten van hun beste kant hebben laten zien.

En het fijnste vond Sinterklaas, dat hij geen enkele zwarte bladzijde in zijn Grote Boek heeft. Alle kinderen zijn over het algemeen, braaf geweest. Een enkele correctie mag de pret niet drukken, zo zei de Sint.

 

 -o-o-o-o-

 

3-12-2015

EEN FIETSENSTALLING VOOR BASISSCHOOL DE STATIE

 

 

foto BNDeStem 2-12-2015

Nog voordat Sinterklaas afgelopen maandag één voet in de hal van Basisschool De Statie had gezet, werd hij opgehouden door een drietal leerlingen (Juul Peters, Anouk de Waele en Marit Noët) die zeiden van het kinderparlement te zijn.

Natuurlijk was Sinterklaas benieuwd naar wat er op hun verlanglijstje staat.

En dat is:

Een overdekte fietsenstalling, zodat de fietsen droog komen te staan en niet in weer en wind buiten; in regen, sneeuw en ijzel.

Bijkomend groot voordeel is, dat bij slecht weer dan ook wachtende ouders kunnen schuilen.

 

Het bevreemde Sint, dat hieraan bij de bouw van De Statie niet was gedacht. Er was, en er is, toch best wel een bij De Statie passende overkapping voor de fietsen te bedenken.

 

Mét de kinderen hoopt Sint Nicolaas, dat aan het verlanglijstje van de kinderen van Basisschool De Statie kan/zal worden tegemoetgekomen. Hij zal in elk geval al zijn invloed aanwenden om degenen die er over gaan, van de noodzaak van een overdekte fietsenstalling te overtuigen.

 

-o-o-o-o-

 

9-12-2015

Houtepen Schilderwerken BV geen begunstiger meer

 

Via een krantenartikel in BNDeStem namen wij kennis van het faillissement van Houtepen Schilderwerken.

Houtepen was vanaf het begin een trouwe en goede begunstiger van onze Stichting.

Wij hebben dan ook onderstaand e-mailbericht naar Houtepen verzonden, waarmee wij onze dank en steun willen betuigen.

 

Geachte Directie, heer Houtepen,

 

Via BNDeStem vernamen wij het bericht van het faillissement van uw bedrijf Houtepen Schilderwerken BV.

Nog maar een paar dagen geleden stuurden wij u een tweede verzoek om een bijdrage voor de sinterklaasintocht te Sas van Gent, niet wetende dat uw bedrijf in moeilijkheden verkeerde.

Onze excuses voor de verzending van dit verzoek op een zó onjuist moment.

 

Voor ons betekent het derven van uw bijdrage een aanzienlijke vermindering van onze middelen om de jaarlijkse sinterklaasintocht te kunnen realiseren. U was immers altijd – vanaf het begin - een goede begunstiger van onze activiteiten.

Edoch, erger nog zijn het verdwijnen van uw bedrijf uit de Sasse gemeenschap en de gevolgen hiervan voor u en uw medewerkers die in het faillissement worden meegevoerd.

Wij wensen u en hen heel veel sterkte toe en hopen dat een doorstart tot de mogelijkheden behoort.

 

Dank voor uw jarenlange goede relatie met ons en voor de ondersteuning die onze Stichting van u mocht genieten.

Met vriendelijke groet,

 

Stichting Sint Nicolaas-comité Sas van Gent,

namens deze,

de secretaris,

Johan T.P. Verplanken

Frederik Hendrikplantsoen 13

4551HR Sas van Gent

tel. 0115-452793