Informatie over aankomst en verblijf van Sinterklaas en Zwarte Piet in Sas van Gent
Home » Overige berichten

Overige berichten

 

 

SINTERKLAAS EN  DE ZWARTE PIETEN MAKEN  KINDEREN WEER BLIJ MET KOMST NAAR SAS VAN GENT

 

Zaterdag 17 november, om 14.00 uur, zet Sint Nicolaas weer voet aan wal aan de Prinsenkade – Museumhaven te Sas van Gent en is daarbij vergezeld van zijn trouwste

Zwarte Pieten

 

Na een kort woord van welkom door de voorzitter van de Stichting Sint Nicolaascomité Sas van Gent, zal hij ruim de tijd nemen om de kinderen op de kade te begroeten.

Daar zal hij ook door een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur van Terneuzen worden ontvangen, nu het voormalige gemeentehuis aan de Westkade niet meer beschikbaar is.

Na de toespraken gaat men met een kleine rondrit door de kern naar het Multifunctieel Centrum De Statie (MFC De Statie) voor een samenkomst van Sint en zijn Pieten en de basisschoolgroepen 1,2,3,4,5,6 en peuters.

Oudere kinderen mogen, als er ruimte is, best wel met kleine broertje of zusje de zaal in. Maar in eerste instantie is het bedoeld voor alle kinderen t/m 8 jaar dus; ook voor die van buiten Sas van Gent.

Deze bijeenkomst zal ongeveer 1 uur duren.

De Pieten laten dan weer in een toneelstuk zien wat zij zoal tijdens hun verblijf in Spanje meemaken.

Ook de Sint heeft in het stuk wel weer een bijrolletje. Het wordt zeker weer een heel erg leuk samenzijn.

Na de kinderen zijn de oudsten aan de beurt, want na het MFC De Statie verplaatst het gezelschap zich naar de Zorginstelling De Redoute voor een gezellige afsluiting van de Sint Nicolaasintocht te Sas van Gent.

 

Verblijfplaats van de Sint in Sas van Gent

 

Bij een geheim onderzoek is aan het licht gekomen dat Sinterklaas tijdens zijn verblijf in Sas van Gent "De Redoute" als zijn residentie (dit is de plek waar hij in woont en slaapt als hij in Sas is) heeft gekozen. Natuurlijk doet hij dit voor de rust die hij zo hard nodig heeft als hij heel hard heeft gewerkt met het rondbrengen van de cadeautjes. Als hij daar is, in De Redoute, moeten we hem maar lekker rustig laten rusten. Nietwaar?

Nu hopen wij maar, dat jullie dit geheim niet verder zullen vertellen, want Sint denkt dat wij niet weten waar hij in Sas woont. Ssssssssst!

 

Sinterklaas komt ook naar Zandstraat.

 

Als Sinterklaas dan toch al op 17 november in Sas van Gent is en dus in de buurt van Zandstraat, zal hij de dag daarop, op, zondag 18 november dus, ook Zandstraat aandoen.

 

Schoolbezoek Sinterklaas en Piet 

Sint en Piet bezoeken op donderdag 29 november en vrijdag 30 november basisschool De Statie. Zij gaan dan eerst naar de kinderopvang en de kleutergroepen en daarna naar de leerlingen van de onder- en bovenbouw.